Grupa wiekowa
(w latach):


Zgłoszenia można składać elektronicznie na powyższym formularzu do dnia 10 października 2016 roku. Organizator potwierdzi zgłoszenie oraz przydzieli godzinę występu, o której poinformuje na adres e-mail podany w zgłoszeniu.Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby uczestników i zamknięcie zgłoszeń przed podanym wyżej terminem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z występujących podczas „Zagraj na Wieniawskim!” skrzypków otrzyma pamiątkowy dyplom. Informacje - Monika Kusz - tel. 603 775 903.